Ydelser

Lærings- og KompetenCecentrets ydelser omfatter:
  • Specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med psykiske lidelser efter kontrakt med STUK (på Kolding Designskole og Syddansk Musikkonservatorium – Odense og Esbjerg)
  • Supervision til faglige støttelærere og støttepersoner (i SPS-regi) på korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark efter kontrakt med STUK.
  • Individuel supervision til studiestøtterådgivere/uddannelsesrådgivere i SPS-regi på lange videregående uddannelser i Regio Syddanmark.
  • Kurser (studiestøtte, supervision og afklaringsforløb) for studiestøtterådgivere/uddannelsesrådgivere i SPS-regi på lange videregående uddannelser i Region Syddanmark.