Princip 3 – Proaktiv indsats

I lærings- og kompetencecentret lægges der vægt på det enkelte menneskes egen oplevelse af situationen, hvilket henviser til, at de helheds- og læringsorienterede indsatser så vidt muligt skal være proaktiv. Målet med indsatserne er ikke bare at skabe kompensation og tilpasning, men at fremme den studerendes, elevens og/eller borgerens egen evne til at mestre tilværelsen, blive livsduelig. Derfor sigter indsatserne mod at være ressource- og kompetenceudviklende og –afklarende, så personerne i højere grad kan fungere som aktive medspillere i samfundet, dvs. som mennesker der er aktivt inddraget i udformningen af deres eget liv og uddannelses- og/eller arbejdsmarkedsforløb. De studerende, eleven og borgeren skal ikke ensidigt holdes ansvarlige for deres liv, uddannelse og arbejdsliv, men lære at forholde sig til deres eget ansvar, så de ikke ender i en passiv patient- eller klientrolle. De helheds- og læringsorienterede indsatser ser det som en af deres udfordringer at lade personerne forholde sig til deres eksistentielle fordring om hvad de vil, skal og ønsker med deres liv. Snarere end at foreskrive mål med tilværelsen for de studerende, eleverne og borgerne, er indsatsernes mål på den ene side at være garant for uddannelsessystemets og/eller arbejdsmarkedets krav og kvalitet samt garant for at øge den enkeltes mulighed for inklusion, fastholdelse og/eller gennemførsel. Samtidig er målet også at møde det enkelte menneske som en person med individuelle potentialer, kompetencer, begrænsninger og barrierer samt individuelle mål, ønsker og forventninger til tilværelsen. Det studerende, eleven eller borgeren skal derfor hverken bruge de helheds- og læringsorienterede indsatser eller deres diagnose som en sovepude, men udfordres i deres stillingtagen til tilværelsen.