Princip 1 – Generel inklusion

Generel inklusion
Lærings- og kompetencecentrets indsats over for nuværende og kommende elever og studerende samt borgere med specifikke lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder pga. en psykisk sårbarhed, psykisk lidelse mv. er først og fremmest baseret på et princip om generel inklusion i en uddannelses- og arbejdsmarkedskontekst.
Målet er at:
  • Støtte de studerendes og elevernes deltagelse i det læringsmiljø og i de læringsprocesser, som uddannelsen i en bred forstand danner rammerne om, med henblik på at udvikle deres handlepotentialer og handlemuligheder i forhold til den konkrete uddannelsessituation. Støtten finder derfor sted på uddannelsesinstitutionen som en del af læringsmiljøet og ikke ved at tage de studerende ud af deres studiemiljø og give dem specialundervisning på en ekstern institution. Målet er dels at undgå, at støtteindsatsen finder sted som et tilbud, der er uafhængigt af og ikke forbundet med de studerendes eller elevernes uddannelsesforløb. Samtidig er målet at undgå, at de studerende og eleverne klientgøres og ekskluderes ved at blive underlagt et specialpædagogisk tilbud, der ikke er en del af deres øvrige uddannelsesmiljø. Ambitionen er, at støtte de studerende som studerende og eleverne som elever i en bedre deltagelse i det sociale liv, læringsmiljøet og læringsprocesserne på selve uddannelsesinstitutionen.
  • Understøtte og udvikle borgernes evne til at deltage i de læringsmiljøer og i de læringsprocesser, som arbejdsmarkedet i en bred forstand danner rammerne om, med henblik på at udvikle deres handlepotentialer i forhold til den fremtidige arbejdssituation. Indsatsen rettes mod at facilitere borgernes deltagelse i læringsprocesserne og læringsmiljøet inden for rammerne af arbejdsmarkedet, herunder den konkrete arbejdsplads. Målet hermed er dels at undgå, at den sociale behandlingsmæssige indsats finder sted som et tilbud, der er uafhængigt af og ikke forbundet med borgernes livs- og arbejdsmarkedsforløb. Samtidig er målet at undgå, at borgerne klientgøres og ekskluderes ved at blive underlagt et socialpsykiatrisk tilbud, der ikke er en del af deres øvrige livsverden og det samfund, som de er en del af. Ambitionen er således at støtte borgerne som medborgere i en bedre deltagelse i det sociale liv, i hverdagslivet, læringsmiljøet og læringsprocesserne på arbejdsmarkedet, herunder den konkrete beskæftigelse.